vrijdag, 23. maart 2007 - 16:28

Kabinet schrapt regels voor dienstverleners uit Europese Unie

Den Haag

Buitenlandse dienstverlenende bedrijven uit de Europese Unie (EU), die in Nederland werknemers willen inzetten die hier niet zonder meer mogen werken, hoeven straks niet langer een kopie van het identiteitsbewijs van deze werknemers te overleggen aan het Centrum voor Werk en Inkomen.

Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Europese Commissie voor minder en eenvoudiger regels voor dienstverleners. De versoepeling geldt ook voor dienstverleners uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Dienstverleners moeten nu nog wel een kopie van het identiteitsbewijs van deze werknemers overleggen. Dit is een onderdeel van de meldingsplicht, het zogeheten notificatiesysteem. Deze meldingsplicht geldt voor dienstverleners uit de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die hier aan de slag willen met werknemers die hier niet zonder meer mogen werken.

Het kabinet heeft ook besloten dat kopieën van een verblijfs- en werkvergunning hier alleen nog maar nodig zijn voor werknemers uit niet EU-landen, de zogenoemde ‘derde landen’. Uiteraard moet er dan in het eigen land van de dienstverlener wel zo’n vergunningsplicht gelden. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij Oekraïense werknemers van een Poolse dienstverlener die in Nederland komen werken.

Verder worden de regels ook in een ander opzicht eenvoudiger. Asielzoekers die stage lopen voor een beroepsopleiding, hebben daarvoor niet langer een tewerkstellingsvergunning nodig. De administratieve lasten voor de betreffende werkgevers worden daarmee verlaagd. Daarnaast sluit het beter aan bij de voorwaarden die gelden voor andere buitenlandse studenten.

De maatregelen vergen een wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wijzigingsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. De ingangsdatum van de maatregelen moet nog worden bepaald.
Categorie:
Tag(s):