vrijdag, 21. december 2007 - 17:31

Kabinet wint advies in over wijziging grondwet

Den Haag

Het kabinet vraagt op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een staatscommissie om advies over een herziening van de Grondwet. Met die herziening wil het kabinet bereiken dat de verbindende rol van de Grondwet in de samenleving wordt versterkt.

De staatscommissie moet zich onder meer buigen over de toegankelijkheid van de Grondwet en de verhouding tussen de in de grondwet genoemde grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op een eerlijke procesgang (fair trial) en het recht op leven. De staatscommissie wordt gevraagd voor eind 2008 advies uit te brengen.

Naast de herziening van de Grondwet wil het kabinet ook komen tot een Handvest burgerschap. In dat handvest moeten de belangrijkste normen, waarden en beginselen en de bijbehorende verantwoordelijkheden voor burgers en instellingen worden benoemd.
Provincie:
Tag(s):