dinsdag, 5. juni 2007 - 14:55

Kamervragen over invasie varkensflats in Overijssel

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van LNV en VROM over de invasie van varkensflats in Overijssel. Aanleiding vormen berichten van vorige week over de voorgenomen vestiging van Family Farmers van varkensflats van 10 meter hoog, 90 meter breed en 145 meter lang in het Overijsselse Marle.

De bevolking van Marle loopt tegen de plannen te hoop, maar de gemeente wijst naar de provincie en omgekeerd. Thieme wil van de minister weten of ze een ontwikkeling als deze van bovengemeentelijk en bovenprovinciaal belang acht en of ze bereid is landelijk beleid te ontwikkelen om de vestiging in beschermd agrarisch gebied van megastallen als deze te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):