dinsdag, 23. januari 2007 - 14:13

Kansen Groene Hart liggen voor het grijpen

Zeven maatschappelijke organisaties, verenigd in het Groene Hart Pact, tonen op 22 maart in de Leidse Pieterskerk aan dat het Groene Hart duurzaam te redden is, als nu de handen uit de mouwen worden gestoken. De zeven aangesloten organisaties (ANWB, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Milieufederatie Zuid-Holland, LTO Noord, Kamers van Koophandel en NEPROM) hebben in de afgelopen periode hun krachten en plannen gebundeld en zijn zo gekomen tot een aanpak voor het Groene Hart.

Het Groene Hart vormt al tijden de speelbal van verschillende belangen in Nederland. Het belang van het hart wordt breed onderstreept, maar tegelijkertijd vinden voor het hart schadelijke ontwikkelingen plaats. Het Groene Hart Pact wil deze tendens doorbreken, nu het nog niet één over twaalf is.

Gezamenlijk streven zij naar een economisch vitaal, landschappelijk aantrekkelijk en ecologisch waardevol Groene Hart. Het Groene Hart is volgens hen van wezenlijk belang voor een goed leefklimaat in de Randstad en Nederland en daarmee ook voor de internationale concurrentiepositie van ons land.
Provincie:
Tag(s):