vrijdag, 30. maart 2007 - 16:36

Karla Peijs voorzitter commissie tunnelveiligheid

Per 1 april heeft de Koningin Karla Peijs, commissaris van de Koningin in Zeeland, benoemd tot voorzitter van de Commissie tunnelveiligheid.De Commissie is ingesteld bij de inwerkingtreding van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels van 25 mei 2006. Zij geeft verplicht advies bij de bouw van een nieuwe tunnel en bij de wijziging van een bestaande tunnel.

De leden van de commissie hebben hun unanieme voorkeur uitgesproken voor de benoeming van Karla Peijs, van wege haar ruime bestuurlijke ervaring, inhoudelijke kennis en samenbindende persoonlijkheid.

Karla Peijs volgt Jan Bart Mandos op; hij overleed in oktober 2006.
Provincie:
Tag(s):