dinsdag, 6. februari 2007 - 17:33

Kas in elke woonwijk

Den Haag

Een kas kan warmte leveren aan een woonwijk. Het ministerie van LNV, het InnovatieNetwerk van LNV en de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland hebben speciaal voor gemeenten en projectontwikkelaars de mogelijkheden op een rij gezet.

Het ministerie stimuleert innovatieve en energiezuinige kassen. Een van de mogelijkheden is dat kassen warmte gaan leveren aan de woonwijk in de buurt. Eén hectare kas kan ruim 100 woningen van warmte voorzien. Projectontwikkelaars en gemeenten kennen de mogelijkheden voor dit soort innovatieve en energiebesparende oplossingen te weinig.

Minister Veerman stelt dit jaar verschillende stimuleringsregelingen in om de overgang naar een duurzame glastuinbouw in 2020 te versnellen. De verschillende concepten voor energieleverende kassen zijn voorlopig nog duurder dan conventionele systemen. Door schaalvergroting en kostprijsdaling moet het binnen een aantal jaren zover zijn dat de sector alleen nog gesloten kassen bouwt, die geen aardgas meer nodig hebben. De overheid ondersteunt deze energietransitie, die de glastuinbouwsector zal veranderen van verbruiker van 10% van het Nederlandse aardgas naar netto warmteleverancier.
Categorie:
Tag(s):