woensdag, 18. april 2007 - 16:20

Kazerne Den Helder krijgt apart neonlicht

Den Helder

Bij de brandweerkazerne van Den Helder wordt aanstaande vrijdagmiddag een bijzonder neonlicht onthuld.

Het werk bestaat uit een 25 meter lange neontekst op de glazen pui van de nieuwe brandweerkazerne.
Als alle letters branden valt er HET BRANDWEER GALOOS te lezen en als het kunstwerk in 'rust' is, het woord BRANDWEER.
De letters kunnen afzonderlijk aangezet en uit worden geschakeld en fungeren als een soort alfabet waarmee een groot aantal nieuwe woorden en
zinnen gemaakt kunnen worden.

Soms kunnen deze in één keer gemaakt worden, bv het woord LOOS.
In andere gevallen worden ze gemaakt door de letters één voor één achter elkaar te laten knipperen,
zoals je een woord spelt, bijvoorbeeld de woorden TE WATER.
De neonteksten die op de pui verschijnen worden bepaald door de aard van de melding die er bij de brandweer binnen komt.
Het kunstwerk is een taalmachine en alternatieve informatieverstrekker.

De neonwoorden en zinnen vertellen iets over het werk van de brandweer, en komen op een poëtische, serieuze
en soms humoristische wijze aan de nieuwsgierigheid van het publiek tegemoet.
Tevens kunnen de teksten iets vertellen over de mogelijke beleving en emoties van slachtoffers en publiek in het geval van een calamiteit.

Hoe het werkt
Bij een melding krijgt iedere brandweerman een tekstbericht (een soort sms) op het display van zijn pieper te zien.
De meldtekst wordt ook opgevangen door een ontvanger gekoppeld aan een computer in de kazerne.
Deze computer is voorzien van woordherkennings-software en een uitgebreide database met woorden en woordcombinaties.

Een voorbeeld
Meldtekst: "Schaap te water. NH Kanaal thv N99"

De woordherkenningsoftware selecteert bijvoorbeeld het woord Kanaal
Kanaal is gekoppeld aan woorden die met de letters van de neontekst gemaakt kunnen worden.

Bijvoorbeeld:
Geselecteerd woord uit de meldtekst Woorden in de database die zijn gekoppeld aan het woord Kanaal en met de neonletters gemaakt kunnen worden.


KANAAL WATER
KANAAL TE WATER
KANAAL SLOOT
KANAAL NAT

Een van deze mogelijkheden gaat vervolgens op de pui aan, bijvoorbeeld: TE WATER.
Als er gedurende een langere tijd geen meldingen binnen komen dan selecteert
het programma zelf woorden
Bijvoorbeeld HELDEN of EER.
Het systeem is zo ingericht dat er honderden woordcombinaties te maken zijn met de letters uit de zin

HET BRANDWEER GALOOS.

Publiek is vrijdagmiddag om half vier van harte welkom op de Brandweerkazerne Den Helder, Bastiondreef 4, Den Helder.
Provincie:
Tag(s):