donderdag, 3. mei 2007 - 15:28

'Kennisniveau munitie mariniers moet omhoog'

Amsterdam

De resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, geven aanleiding tot twijfel over het kennisniveau bij het Korps Mariniers ten aanzien van het gebruik van bepaalde munitie. Woensdag 26 april 2006 ontplofte tijdens een oefening van het Korps Mariniers op Curaçao een rookgranaat. Bij de explosie is fosfor vrijgekomen. Drie mensen liepen door de explosie eerste en tweedegraads brandwonden op.

Daarnaast kent het logistieke proces met betrekking tot munitie te weinig controlemomenten waardoor de veiligheid onvoldoende wordt geborgd.

Defensie heeft in dit logistieke proces een administratief systeem waarmee wordt aangegeven welke munitie onderling uitwisselbaar is. In dit proces kunnen kleine verschrijvingen leiden tot toewijzing van munitie die niet kan of mag worden gebruikt. Als alleen oplettendheid van de gebruiker dit kan voorkomen, dan is dat naar mening van de Raad verontrustend. Het afhankelijk zijn van menselijk handelen om voorvallen te voorkomen, zal bij het gebruik van ontplofbare stoffen uiteindelijk onvermijdelijk leiden tot een (ernstig) voorval.

Mariniers doen tijdens de initiële- en functieopleidingen elementaire kennis en vaardigheden op het gebied van het gebruik van bepaalde soorten munitie op. Uit het onderzoek van de raad blijkt dat deze kennis onvoldoende wordt bijgehouden. Ook wordt binnen het Korps Mariniers gewerkt met een "veiligheidsdoctrine" waarin duidelijk wordt gesteld dat niet met munitie mag worden gewerkt indien deze munitie of de uitwerking daarvan onbekend is. Het onderzoek van de raad wijst uit dat deze veiligheidsdoctrine niet is vastgelegd. Daarbij valt op dat men zich de doctrine niet zodanig eigen heeft gemaakt dat er automatisch naar wordt gehandeld in een bij uitstek als professioneel en operationeel bekendstaande eenheid als het Korps Mariniers.

De Raad heeft de minister van Defensie op basis van het uitgevoerde onderzoek onder andere aanbevolen het logistieke proces ten aanzien van munitie binnen de totale Defensieorganisatie te evalueren en de veiligheid te borgen door het toepassen van controlemomenten.
Provincie:
Tag(s):