maandag, 7. mei 2007 - 11:36

Kies voor hart en sport: 50 kinderen doen mee aan survivalrun

Buitenpost

Maandag 7 mei doen vijftig kinderen mee aan een afsluitende survivalrun voor hun 'Kies voor hart en sport'-project. Het breedtesport stimuleringsproject Geef me de 5 van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel organiseert deze survivalrun in samenwerking met de stichting Survival Kootstertille.

De afgelopen weken hebben de kinderen meerdere malen getraind om de diverse survivalonderdelen onder de knie te krijgen. Vanmiddag worden zij onderworpen aan de ultieme test: een bikkelzware survivalrun. Wethouder Sjon Stellinga van Achtkarspelen lost om 16.00 uur het startschot.

In Noordoost Friesland werken vijf gemeenten samen onder de naam ‘Geef me de 5’. Geef me de 5 is het sportstimuleringsproject voor de breedtesport van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.
‘Geef me de 5’ voert het project ‘Kies voor Hart en Sport’ voor de groepen (6)7 en 8 in samenwerking met basisonderwijs, sportaanbieders, GGD Fryslân en SPORT Fryslân uit.

Op de tv, de radio en in tijdschriften zie, hoor en lees je veel over gezondheid. Dat is niet zo raar want de meeste Nederlanders vinden een goede gezondheid belangrijk. Toch zijn er veel mensen met ongezonde leefgewoontes. Ook veel kinderen hebben ongezonde leefgewoontes. Hier kun je op den duur ziek van worden. Kies voor Hart en Sport is een bewegingsstimuleringsproject voor kinderen van 9-12 jaar. Doel is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl bij jongeren. Kies voor Hart en Sport beoogt kinderen mogelijk blijvend te motiveren om in de vrije tijd en op vrijwillige basis, deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten in de eigen regio. Dit kan in georganiseerd verband zijn (sportverenigingen) maar ook in anders georganiseerd verband.

Op de basisscholen is tijdens de lessen extra aandacht besteed aan het thema gezondheid, sport en bewegen. In de gymnastieklessen kregen de leerlingen de kans kennis te maken met verschillende aspecten van sportbeoefening, bijvoorbeeld het verschil tussen teamsport en individuele sport. Tot slot werden er verschillende sport kennismaking cursussen georganiseerd bij sportverenigingen en andere sportaanbieders in de regio.
Provincie:
Tag(s):