donderdag, 25. oktober 2007 - 9:53

Kijken naar kinderporno op internet is strafbaar

Den Haag

Personen die zich toegang verschaffen tot kinderporno op internet worden strafbaar. Dit is het gevolg van een verdrag dat minister Hirsch Ballin van Justitie donderdag tijdens een bijeenkomst van de Raad van Europa op Lanzarote heeft ondertekend.

Deze strafbaarstelling vergroot de mogelijkheden tot optreden tegen kinderporno op Internet en andere informatiesystemen.

De Nederlandse strafwetgeving stelt onder meer het bezit van Kinderporno strafbaar, maar in de praktijk blijkt dat ook kinderporno via Internet wordt bekeken zonder dat de kijker deze op zijn gegevensdrager downloadt.

In die gevallen kan het vervolgen wegens bezit van kinderporno op problemen stuiten. Bij toetreding tot het verdrag ter bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie en seksueel misbruik neemt Nederland de verplichting op zich de strafbepaling inzake kinderporno te verruimen.

Minister Hirsch Ballin: 'Het zich toegang verschaffen tot kinderporno via informatie- of communicatiesytemen en het bekijken van kinderporno zonder het eigenlijke bezit is strafwaardig gedrag. Dat moeten we kunnen aanpakken. Eventuele gegevens van het betalingsverkeer kunnen behulpzaam zijn bij het aantonen van opzet tot het zich toegang verschaffen tot kinderporno. De bepaling uit het verdrag maakt dat wij de strijd tegen kinderporno effectiever kunnen voortzetten'.

Personen die (met bijvoorbeeld een creditcard) betalen voor het bekijken van real-time aangeboden kinderporno, kunnen daar met de implementatie van het verdrag in Nederland voor worden vervolgd. Niet langer hoeft te worden aangetoond dat de bekeken kinderporno ook in bezit was (bijvoorbeeld op de harde schijf of dvd). Uit de betalingsgegevens van de creditcard mag volgens het verdrag worden afgeleid dat men zich weloverwogen toegang heeft verschaft tot de kinderporno, die real-time wordt aangeboden.

Minister Hirsch Ballin zal de bepalingen uit het verdrag opnemen in een uitvoeringswet, waarmee de Nederlandse wet-en regelgeving conform het verdrag worden aangepast. Naar verwachting wordt dit wetsvoorstel volgend jaar gepresenteerd.

Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak nemen donderdag 25 en vrijdag 26 oktober deel aan de 28-ste conferentie van ministers van Justitie van de Raad van Europa. De bijeenkomst wordt gehouden op Lanzarote (Spanje).
Categorie:
Tag(s):