maandag, 15. januari 2007 - 12:22

Kinderartsen melden alcoholbaby’s bij databank

Utrecht

Een groot landelijk onderzoek moet beter in kaart brengen hoe het zit met drankgebruik door zwangere vrouwen. Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende bezorgdheid onder medici over de gevolgen die gebruik van alcohol door de zwangere vrouw voor het ongeboren kind heeft.

Sinds 1 januari melden kinderartsen alle kinderen met het foetaal alcoholsyndroom (FAS) aan bij het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Het syndroom is een combinatie van hersenbeschadiging en groeiachterstand en wordt vaak veroorzaakt door intensief alcoholgebruik door de moeder tijdens de zwangerschap.

In 2005 stelde de Gezondheidsraad in een rapport dat niet is aan te geven hoeveel alcohol zonder risico kan worden gebruikt. Het enige veilige advies aan vrouwen die zwanger willen worden of zijn, is dat zij in het geheel geen alcohol drinken.

FAS wordt doorgaans door stevig alcoholgebruik veroorzaakt. De kans erop wordt groter naarmate vrouwen tijdens de zwangerschap meer drinken, maar in sommige landen, zoals Zuid-Afrika, komt het meer voor dan in andere landen.

Vier onderzoekers voeren het onderzoek van het NSCK uit. Zij zijn verbonden aan het AMC in Amsterdam, het UMC in Utrecht, het Mesos Medisch Centrum in Utrecht en het Medisch Centrum Rotterdam-Zuid. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft het NSCK in 1992 opgericht. Het houdt zich bezig met registratie en onderzoek van zeldzame en nieuwe ziekten.
Provincie:
Tag(s):