zaterdag, 28. april 2007 - 11:54

Kinderdagverblijven dicht om asbest

Soest

Stichting Kindercentra Soest en gemeente sluiten uit voorzorg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang De Stichting Kindercentra Soest (SKS) en de gemeente Soest hebben gezamenlijk besloten om Kinderdagverblijf Dribbel en buitenschoolse opvang Villa Kakelbont aan de Driehoeksweg in Soest tijdelijk te sluiten.

In een ruimte die momenteel wordt verbouwd en niet in gebruik is, is deze week asbestverdacht materiaal aangetroffen. Voor kinderen, leidsters en ouders die het verblijf hebben bezocht bestaat geen gevaar voor de gezondheid.

De ouders en leidsters zijn door de SKS zelf ingelicht over de situatie. Ook zijn betrokkenen van kinderdagverblijf Speeldorp ingelicht. Voor kinderdagverblijf Speeldorp en peuterspeelzaal Ukkepuk heeft de situatie geen gevolgen omdat deze gebouwen niet aansluiten op die van Dribbel en Villa Kakelbont.

Het bureau Aveco de Bondt doet momenteel onderzoek naar een mogelijke asbestbesmetting. Het bureau geeft aan dat op basis van de huidige metingen de gezondheid niet in het geding is en er geen noodzaak tot sluiting is. De gemeente en SKS hebben echter uit voorzorg toch besloten om de Dribbel te sluiten, zolang er geen definitief uitsluitsel is over mogelijke aanwezigheid van asbestbesmetting.

Momenteel worden extra luchtmetingen verricht in de ruimten van Dribbel en Villa om meer zekerheid te krijgen. De gemeente verwacht dat komende woensdag de uitslag hiervan bekend zal zijn. De ruimte waar het asbestverdacht materiaal is aangetroffen is hermetisch afgesloten van de rest van het gebouw.

Indien er geen asbestbesmetting wordt aangetroffen in de rest van het gebouw zullen de kinderen in de tweede helft van de komende week weer terecht kunnen in de Dribbel en Villa.
Provincie:
Tag(s):