donderdag, 15. maart 2007 - 8:36

Kinderen Heyboer krijgen deel erfenis

Haarlem

De twee kinderen van overleden kunstenaar Anton Heyboer kunnen rekenen op hun deel van de erfenis van hun vader. De kinderen hebben een rechtzaak aangespannen tegen de 'vrouwen' van Heyboer omdat vlak voor het overlijden enkele kunstwerken voor een te lage prijs aan een VOF zijn verkocht. De vier levenspartners van Heyboer vormen samen de vennootschap onder firma (VOF).

De rechtbank heeft verder beslist dat de vier levenspartners van Heyboer (omdat er meer dan één is) niet als levensgezel in de zin van de wet kunnen worden beschouwd. Dit betekent dat de kinderen Heyboer 6 maanden na het overlijden van hun vader aanspraak kunnen maken op hun legitieme portie. Zij hoeven niet te wachten tot de laatste levenspartner overlijdt, zoals Heyboer het in zijn testament heeft willen regelen.

Beide partijen, de kinderen Heyboer en de VOF zullen zich nu in deze zaak mogen uitlaten over welke deskundigen zij benoemd willen zien en hoe de taxatie van het grote aantal kunstwerken zal moeten worden uitgevoerd. Daarna zal de rechtbank één of meer deskundigen benoemen, die over hun bevindingen rapport aan de rechtbank uitbrengen. Beide partijen mogen daar nog hun mening over geven, en tenslotte beslist de rechtbank over het geschil in een eindvonnis.
Provincie:
Tag(s):