maandag, 19. februari 2007 - 14:54

KNMI luchtvaartdienstverlening gecertificeerd

De Bilt

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) kent het KNMI een certificaat toe dat voldoet aan de regelgeving die moet leiden tot de "Single European Sky", één gemeenschappelijk Europees luchtruim.

In December 2005 heeft de Europese Commissie in het kader van het “Single European Sky Initiative� (SES) de verordening voor luchtvaartnavigatiediensten vastgesteld. Daarin wordt onder meer geregeld dat iedere organisatie die luchtvaartnavigatie- of luchtverkeersdiensten wil verlenen door zijn National Supervisory Authority (NSA) gecertificeerd moet zijn volgens gemeenschappelijke eisen. In Nederland is de NSA belegd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De certificatie dient plaats te vinden uiterlijk één jaar na de publicatie van de verordening in de Europese “Staatscourant�.

Het KNMI verzorgt al sinds 1938 de luchtvaartmeteorologische dienstverlening binnen Nederland en is daar bij de Wet op het KNMI voor aangewezen. Om aan de Europese regelgeving te voldoen moest ook het KNMI een verzoek tot certificering indienen en dat is formeel gebeurd in juli 2006. Het officiële certificaat zal op woensdag 21 februari 2007worden overhandigd aan dhr. R. den Besten, Directeur Sector Weer van het KNMI.
Provincie:
Tag(s):