dinsdag, 27. maart 2007 - 9:16

Koeien leveren energie voor nieuwe woonwijk

Leeuwarden

De energie voor warmte en elektriciteit in het eerste nieuwe stadsdeel van De Zuidlanden in Leeuwarden komt van de koeien van proefboerderij Nij Bosma Zathe, die grenst aan de nieuwe woonwijk. Toepassing van biogas op deze schaalgrootte, ruim 700 woningen, is uniek in Nederland!

In Nij Bosma Zathe wordt de energie voor De Zuidlanden opgewekt. De proefboerderij is een praktijkcentrum voor onderzoek en kennisoverdracht op het terrein van de melkveehouderij voor de drie noordelijke provincies. Als modern melkveebedrijf doet zij innovatief onderzoek in de veehouderij (veevoeding, voedergewasproductie, bemesting), maar ook op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Hiernaast wordt onderzoek gedaan naar de productie van groene energie door middel van mestvergisting.

De koeienmest van Nij Bosma Zathe wordt vergist, daarbij ontstaat biogas. Het biogas wordt via een lange leiding naar het Warmtekrachtstation in de Zuidlanden getransporteerd. In het Warmtekrachtstation wordt met het biogas elektriciteit en warmte opgewekt. Vanuit dit station worden alle huishoudens van warmte voorzien voor verwarming en warm tapwater. Door toepassing van deze duurzame energie wordt meer dan de helft aan CO2 reductie gerealiseerd. Biogas zorgt voor een 50% lagere CO2-uitstoot per woning. Ook voor de bewoners is het systeem voordelig: de jaarkosten voor energie zijn lager dan vergeleken met een gasgestookte CV ketel.

Het gebied De Zuidlanden ligt ten zuiden van Leeuwarden. Dit nieuwe stadsdeel bestaat uit moderne Friese buurtschappen, ook wel 'buorren' genoemd. In de komende 20 jaar worden ongeveer 6.500 huizen gebouwd voor zo'n 17.500 personen. Je kunt hier wonen in een landelijk groene en waterrijke omgeving. Buiten en tegelijk binnen de stadsgrenzen van Leeuwarden. Biogas wordt toegepast in de eerste buurschappen: Techum en Jabikswoude. De aanleg van de wegen en leidingen is in Techum inmiddels in volle gang.

Het gebruik van lokale duurzame bronnen is dé uitdaging van Essent Warmte. In dit project lagen de vraag vanuit de gemeente en De Zuidlanden en het aanbod van de duurzame bron van Nij Bosma Zathe vlak bij elkaar. Essent Warmte brengt het warmteaanbod bij de warmtevraag. De duurzaam opgewekte warmte wordt door Essent gedistribueerd naar de woningen in Zuidlanden. Essent ziet groene warmte als één van de belangrijkste opties om te voldoen aan de emissiereductie, die de Europese Unie zich voor 2020 heeft opgelegd. Essent realiseert ook in een aantal andere nieuwbouwwijken projecten met groene warmte. De samenwerking met de Animal Sience Group/ Nij Bosma Zathe en de toepassing van de techniek van een biovergistingsinstallatie zal ongetwijfeld op andere plaatsen in Nederland worden overgenomen.
Provincie:
Tag(s):