dinsdag, 23. januari 2007 - 14:51

Koeltorens moeten in kaart worden gebracht

Amsterdam

Bij de aanpak van de legionella-uitbraak in Amsterdam in juni 2006 is adequaat gehandeld door de GGD Amsterdam en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Dit heeft de gemeente Amsterdam dinsdag bekendgemaakt.

Aanleiding voor de Inspectie tot het instellen van dit onderzoek was de grote schaal van de uitbraak en het feit dat voor het eerst in Nederland een koeltoren de veroorzaker is van een legionella-uitbraak.

Het onderzoek concludeert verder dat een registratie van natte koeltorens in Nederland ontbreekt. Daarom beveelt de Inspectie aan dat de ministers van VWS, VROM en SZW
het initiatief moeten nemen om tot een actueel bestand te komen. De Amsterdamse wethouder Zorg Marijke Vos is verheugd met deze aanbeveling. Eerder heeft zij al aangegeven het van groot belang te vinden dat het bestand geactualiseerd wordt. Dit kan bronopsporing vergemakkelijken.

Ook concludeert de Inspectie dat het huidige toezicht op koeltorens via de Arbo-wet onvoldoende garantie biedt voor de bescherming van de volksgezondheid. De ministeries van VWS, VROM en SZW moeten daarom een regeling treffen om beter toezicht te houden op mogelijk gevaar van koeltorens als bron voor de verspreiding van legionella.

In de zpmer van 2006 hebben in totaal dertig mensen de veteranenziekte ontwikkeld bij de legionella-uitbraak in Amsterdam. Van deze patiënten zijn er twee overleden. De patiënten zijn tussen 27 juni en 21 juli ziek geworden. Een koeltoren van het oude postgebouw ‘Post CS’ bij het Centraal Station in Amsterdam bleek na onderzoek de bron van de legionellabesmetting.
Provincie:
Tag(s):