donderdag, 13. december 2007 - 20:31

Kompak brengt 100 nieuwe arbeidsplaatsen

Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft haar laatste beschikbare grote perceel bedrijfsterrein verkocht. Het gaat om een stuk grond van 2,7 ha., gelegen aan de weg Vosdonk, pal aan de afrit 19 van rijksweg A 58. Het verpakkingsbedrijf Kompak bv uit Bavel gaat hier volgend jaar een nieuw bedrijfspand bouwen en verplaatst begin 2009 al zijn activiteiten naar Etten-Leur. Op termijn hebben ongeveer honderd mensen werk bij Kompak, dat zich bezig houdt met het ompakken van producten uit bulkverpakkingen naar kleinverpakkingen, zoals die in de winkel staan.

In de achterliggende periode hebben zich heel wat potentiële kopers gemeld, van wie een aantal heeft geprobeerd om een plan te ontwikkelen dat beantwoordt aan de gestelde eisen. Hun inspanningen zijn echter zonder het gewenste resultaat gebleven.

Kompak past qua bedrijfsactiviteiten prima op deze locatie en biedt daarnaast werkgelegenheid in een andere sector dan transport en distributie. Het ompakken van materialen naar kleinere verpakkingen gebeurt bij het bedrijf vooral in kleinere series, waarbij arbeid een belangrijke factor is.

In de huidige vestiging van het bedrijf werken 55 mensen, welk aantal in Bavel nog groeit naar 60. Bij de verhuizing naar Etten-Leur wordt de capaciteit van het bedrijf fors vergroot, als gevolg waarvan het aantal arbeidsplaatsen zal kunnen oplopen naar circa 100.
Provincie:
Tag(s):