donderdag, 3. mei 2007 - 11:53

Koningin bij viering 10 jaar OPCW

Den Haag

Koningin Beatrix woont woensdag 9 mei in Den Haag de viering bij van het 10-jarig bestaan van de OPCW. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) is het uitvoerend orgaan van het Verdrag Chemische Wapens (Chemical Weapons Convention, afgekort CWC), een internationaal verdrag dat de ontwikkeling, productie, opslag, verplaatsing en gebruik van chemische wapens uitbant.

Tijdens haar bezoek zal de Koningin een monument onthullen ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van chemische wapens.

De CWC werd in 1997 van kracht. De 182 lidstaten verplichten zich hun chemische wapens te vernietigen, als ook de installaties waar de wapens werden geproduceerd. Ook zijn de lidstaten verplicht om installaties waar met bepaalde chemische stoffen wordt gewerkt, aan te melden bij de OPCW en hun chemische industrie te onderwerpen aan regelmatige inspecties. Zo zijn sinds de oprichting meer dan 2900 inspecties uitgevoerd in 79 landen, waar zowel meer dan 1000 militaire als industriële locaties zijn onderzocht.

De OPCW bestaat uit het Technisch Secretariaat, de Conferentie van Lidstaten en de Uitvoerende Raad. Het Technisch Secretariaat, dat zorg draagt voor het dagelijks werk van de OPCW, telt ongeveer 500 internationale functionarissen, onder wie circa 200 inspecteurs. Deze inspecteurs zien onder meer toe op de vernietiging van bestaande chemische wapenvoorraden en de naleving van de verdragsbepalingen door de chemische industrieën in de lidstaten. De Conferentie van Lidstaten,waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd, is het hoofdorgaan dat jaarlijks bijeen komt en de implementatie van het verdrag overziet. De Uitvoerende Raad bestaat uit 41 lidstaten en komt vier keer per jaar bijeen en vaker als er belangrijke besluiten moeten worden genomen.
Provincie:
Tag(s):