dinsdag, 22. mei 2007 - 14:47

Koningin op Schier

Hare Majesteit de Koningin brengt woensdag 13 juni een streekbezoek aan het Lauwersmeergebied en Schiermonnikoog. Het Lauwersmeergebied maakt deel uit van de provincies Fryslân en Groningen. Tijdens het streekbezoek wordt aandacht besteed aan het samengaan van economische groei en toeristische ontwikkeling met natuurbehoud. De Koningin bezoekt Visafslag Lauwersoog, Zoutkamp en Schiermonnikoog.

Het streekbezoek start in de provincie Groningen. De Koningin wordt om 10.00 uur door de Commissaris van de Koningin, J.G.M. Alders, verwelkomd bij Visafslag Lauwersoog. Dit bedrijf heeft de grootste garnalenafslag van Nederland. Het havengebied is belangrijk voor de lokale economie en werkgelegenheid. Om deze rol in de toekomst te kunnen behouden wordt het havengebied heringericht. Daarbij geldt duurzaamheid als uitgangspunt.

In de visafslag wordt gesproken over de duurzame ontwikkeling van de bedrijvigheid in en rondom Lauwersoog. De Koningin spreekt met vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden, natuurbeheer en toeristische organisaties. Na het gesprek krijgt de Koningin een rondleiding door de visafslag.

Aansluitend reist de Koningin per bus naar Zoutkamp, gemeente De Marne. Zij krijgt onderweg bij vogelkijkhut Jaap Deensgat uitleg over het natuurgebied Lauwersmeer en zijn grote diversiteit aan vogels. Om 11.45 uur arriveert de Koningin in Zoutkamp, waar de burgemeester van De Marne, mevrouw J.A.J. Stam, haar rondleidt door de vernieuwde dorpskern en langs de oude kade en de sluis. Op de kade ontmoet de Koningin vissers en jongeren uit Zoutkamp.

Om 12.30 uur arriveert de Koningin in recreatiepark Esonstad, aan de Friese kant van het Lauwersmeer. In het waaggebouw vindt onder leiding van Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, de heer E.H.T.M. Nijpels, een gesprek plaats over de waterhuishouding in het Lauwersmeer, dat de status van Nationaal Park heeft. Vertegenwoordigers van de waterschappen, Staatbosbeheer, LTO Noord en inwoners van het Lauwersmeer nemen er aan deel.

De provincies Groningen en Fryslân en de Waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân hebben in 2001 besloten om een Watervisie Lauwersmeer op te stellen waarin het toekomstig waterbeheer wordt vastgelegd. Aanleiding voor de watervisie is de te verwachten zeespiegelstijging, een bodemdaling en een veranderd neerslagpatroon waardoor het huidige waterbeheer in de toekomst niet meer volstaat. In de periode 2001 tot en met 2006 is een groot aantal alternatieven voor het toekomstige waterbeheer op het Lauwersmeer onderzocht. Op korte termijn wordt hierover een beslissing genomen.

Na het gesprek reist de Koningin per boot naar Schiermonnikoog, waar zij om 14.35 uur in de haven wordt begroet door de burgemeester, L.K. Swart. Na een korte ontmoeting met vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij bezoekt de Koningin het bezoekerscentrum van het eiland. In de expositieruimte van het centrum vindt een gesprek plaats over het behoud en beheer van het Nationaal Park Schiermonnikoog en het belang van het toerisme voor Schiermonnikoog.

Aansluitend bezoekt de Koningin Nationaal Park Schiermonnikoog, een aaneengesloten duin- en kweldergebied van 5400 hectare. Bij de vuurtoren geeft een beheerder van Natuurmonumenten uitleg over het landschap. Na een wandeling door het centrum van Schiermonnikoog, om 16.10 uur, wordt het bezoek afgesloten in Hotel van der Werff.
Provincie:
Tag(s):