dinsdag, 18. december 2007 - 12:19

Koninklijke Onderscheiding voor de heer John Verrijk

Drachten

Bij zijn afscheid als voorzitter Raad van Bestuur van Talant , Moerborch en Driever’s Dale, dinsdagmiddag 18 december 2007 namen de instellingen Talant, Moerborch en Driever ’s Dale afscheid van hun voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat gebeurde in De Lawei , waar naast een afscheids-receptie ook een klein symposium werdt georganiseerd.

Tijdens deze middag ontving de heer John Verrijk een Koninklijke Onderscheiding wegens zijn verdiensten op het terrein van de zorg voor geestelijk gehandicapten. De heer Verrijk ( 63 jaar) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van burgemeester Bert Kuiper van Skarsterlân, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de genoemde instellingen.
De vertrekkende heer Verrijk heeft een belangrijke inspirerende en innoverende rol gespeeld binnen de semi- en intramurale zorginstellingen voor mensen met een geestelijke beperking, waaraan hij als directeur in de loop der jaren verbonden is geweest. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woon- leef- en werkomstandigheden van mensen met beperkingen.

Belangrijk als resultaat van innovatie is de realisatie van talrijke kleinschalige woonvoorzieningen en kleinschalige bedrijven die gehandicapten in staat stellen om temidden van de gemeenschap te functioneren. Hij was achtereenvolgens voorzitter van de Raad van Bestuur van organisaties als ’t Heechhout, Heechhout Kaai en Talant.

In breder verband was hij ondermeer actief binnen het werkverband Open Ankh, de Vereniging van organisaties voor Gezondheidszorg in Friesland en de Stichting Soft Tulip, die projecten en zorginstellingen ondersteunt in Oost-Europa d.m.v. het organiseren van diverse vormen van (kennis)uitwisseling.

Privé was en is de heer Verrijk bestuurlijk en als vrijwilliger actief binnen het kerkelijk leven en als oprichter van meerdere zangkoren.
Provincie:
Tag(s):