woensdag, 14. maart 2007 - 21:41

Koninklijke onderscheidingen bij afscheid statenleden

Assen

Woensdagmiddag zijn bij het afscheid van vertrekkende statenleden tijdens de laatste vergadering van de oude Provinciale Staten van Drenthe drie statenleden koninklijk onderscheiden. De statenleden Harm Holman (CDA), Ike Huisman-Holmersma (PvdA) en Harry Zomer (CDA) zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koningin, de heer A.L. ter Beek, heeft hen de Koninklijke Onderscheiding opgespeld. De vertrekkende statenleden ontvangen een Koninklijke Onderscheiding omdat zij tenminste 12 jaar een publieke functie hebben bekleed.

Harm Holman heeft er drie perioden opzitten als statenlid in Drenthe. Daarvoor was hij kort raadslid voor het CDA in de toenmalige gemeente Roden. Hij werd op 18 april 1995 in de staten geïnstalleerd en bekleedde twee van de drie perioden de functie van fractievoorzitter. Harm Holman was de afgelopen statenperiode lid van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie en daarnaast was hij lid van het Algemeen Bestuur van het IPO (Interprovinciaal Overleg).

Ike Huisman-Holmersma is sinds 1986 met enige tussenpozen actief in de politiek. Haar carrière startte als PvdA-raadslid in de gemeente Eelde. In april 1999 trad zij toe als statenlid bij de provincie Drenthe. Zij maakte de afgelopen periode deel uit van de Statencommissie Omgevingsbeleid, waarin zij woordvoerder was over openbaarvervoer en de Regio Groningen Assen. Daarnaast was zij secretaris van de PvdA-fractie.

CDA statenlid Harry Zomer neemt na drie statenperioden afscheid van Provinciale Staten. Tijdens zijn statenlidmaatschap heeft hij verschillende functies bekleed. Hij was voorzitter van de Commissie Bestuur, Financiën en Economie en lid van de Commissie Cultuur & Welzijn, Presidiumlid en lid van de door Provinciale Staten in 2003 ingestelde enquêtecommissie NNBT (onderzoek naar het faillissement van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme).
In de Commissie Cultuur en Welzijn was hij woordvoerder over onder andere de regionale omroep en cultuur. Naast de functies die hij bekleedde binnen de staten was hij onder meer docent Drentse Taol.
Provincie:
Tag(s):