maandag, 11. juni 2007 - 13:59

Koopkracht iets verslechterd

Den Haag

Na de opleving in 2004 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2005 in doorsnee met 0,3 procent gedaald. Volgens de voorlopige cijfers 2005 gingen vooral personen in huishoudens met pensioen of bijstand als belangrijkste inkomensbron er op achteruit. Het percentage mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is sinds 2003 vrijwel stabiel gebleven. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De koopkracht van de Nederlandse bevolking kwam in 2005 gemiddeld uit op bijna 21 duizend euro. Personen in huishoudens van zelfstandigen hadden het hoogste inkomen: hun koopkracht lag ruim 20 procent boven het landelijk gemiddelde. Werknemers kwamen met hun koopkracht slechts 4 procent boven het gemiddelde uit.

De koopkracht van personen die niet werkten, lag beduidend lager. De koopkracht van mensen die voornamelijk van de bijstand moesten leven, was maar half zo groot als gemiddeld.
Categorie:
Tag(s):