woensdag, 19. december 2007 - 12:31

Kruispunt Marssum wordt rotonde

Marssum

De provincie wil nog voor de zomer van 2008 aan de slag met het kruispunt Marssum. Om de verkeersveiligheid op het kruispunt op korte termijn te verbeteren worden tijdelijk twee rotondes aangelegd. Deze oplossing past in het eindbeeld van de volledige renovatie van de N31 in het kader van de Haak om Leeuwarden.

Vanwege de onveilige situatie op het kruispunt dringen dorpsbelangen van Marssum, Deinum en Ritsumasyl al enige tijd aan op maatregelen bij de aansluiting van de N31 op de A31 ter hoogte van Marssum.

In overleg met Rijkswaterstaat en de gemeenten Leeuwarden, Menaldumadeel en Littenseradiel heeft de provincie bekeken welke oplossingen op korte termijn mogelijk zijn. Daaruit is naar voren gekomen dat het ombouwen van de kruispunten tot rotondes snel en doeltreffend is te realiseren.
Provincie:
Tag(s):