woensdag, 21. maart 2007 - 22:27

Kunstwerkjes voor project Flessenhals in Borger

Borger

Tijdens de Nationale Boomfeestdag woensdag is in de gemeente Borger-Odoorn het startsein gegeven voor de werkzaamheden bij kanaal Buinen-Schoonoord in Borger. De schoolkinderen van de hoogste groepen van OBS Burgemeester Grollemanschool en CBS De Borgh mochten niet alleen de gebruikelijke boom planten, maar waren ook getuige van het startsein voor het project Flessenhals.

Burgemeester T. Slagman- Bootsma onthulde een groot bord met allemaal kunstwerkjes van de schoolkinderen. Het bord is te bezichtigen op het terrein achter de Sassenbergen te Borger.

Het project Flessenhals is een initiatief van de deelgebiedcommissie Voorste Diep van het Hunzeproject en richt zich op een goede waterhuishouding van het gebied Flessenhals in Borger, ruwweg tussen de Eeserbrug en de Buinerbrug. Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Borger-Odoorn voeren het plan uit.

Herstel van het beekdal met bijbehorende natuurlijke loop van het water staat centraal. Er wordt ondermeer voorzien in het natuurvriendelijk maken van de oevers. Daarnaast worden er een vistrap en faunapassage aangelegd. De sluis in dit gedeelte van het kanaal wordt gerenoveerd. De Drift wordt gereconstrueerd en er wordt naast de weg een voetpad aangelegd. Ook komt er een fietspad onder de Buinerbrug.
Provincie:
Tag(s):