vrijdag, 2. februari 2007 - 15:37

Kustversterking Noordwijk stap dichterbij

Noordwijk

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het definitieve kustversterkingsplan voor zwakke schakel Noordwijk vastgesteld. De aanleg van een dijk in de Noordwijkse duinen komt hiermee weer een stap dichterbij.

In het kustversterkingsplan ‘Dijk in duin’ is een zeewaartse duinverbreding van vijftig meter de beste oplossing. De kruin van de dijk is ongeveer vijf meter breed. Zoals de naam doet vermoeden, wordt de dijk voor de boulevard in de Noordwijkse duinen aangelegd tussen afrit 20/21 en Huis ter Duin. De dijk is dus niet zichtbaar.

De dijk in de Noordwijkse duinen zorgt ervoor dat er veel minder kans is op overstroming vanuit zee en dat de boulevard straks veilig binnendijks ligt. Hierdoor kunnen de huidige bouwbeperkingen deels opgeheven worden.

Het definitieve kustversterkingsplan wordt medio februari / maart behandeld door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Na goedkeuring volgt een inspraakperiode van zes weken. Indien er geen zwaarwegende bezwaren ingediend worden, starten de kustwerkzaamheden nog in september van dit jaar.

Over Kustversterking Noordwijk
De zeewering in Noordwijk aan Zee is één van de zwakke schakels in de Nederlandse kust. Eind 2004 hebben de Provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk een project opgestart om de zwakke schakel Noordwijk te versterken. Rijnland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Niet alleen het verbeteren van de kustveiligheid speelt een rol, ook worden kansen geboden om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten.
Provincie:
Tag(s):