vrijdag, 14. december 2007 - 14:04

Kvk-onderscheiding voor scheidend voorzitter Nijhof

Lelystad

Voor zijn enorme inzet voor het Flevolandse bedrijfsleven is aan Rob Nijhof de KvK-onderscheiding wegens bijzondere verdiensten toegekend. De penning en bijbehorende oorkonde zijn hem uitgereikt tijdens de laatste vergadering van het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel Flevoland op donderdag 13 december.

Het officiële afscheid van de voorzitter van de Kamer van Koophandel zal nog plaatsvinden, namelijk op 3 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Deze nieuwe Kamer van Koophandel ontstaat na de fusie tussen de Flevolandse Kamer van Koophandel en die van Gooi- en Eemland, die per 1 januari wordt geformaliseerd. Het besluit Rob Nijhof de bijzondere onderscheiding toe te kennen, was daarom een van de laatste besluiten van het dagelijks bestuur in Flevoland.

De penning werd aan Nijhof uitgereikt door Bouwe Bakker, plaatsvervangend voorzitter. Dat gebeurde in de J.B. Wijnantszaal in het OndernemingenCentrum Flevoland, waar de portrettengalerij te vinden is met alle eerdere ontvangers van de onderscheiding. Rob Nijhof had bij de laatste AB-vergadering voor elk van de bestuursleden een persoonlijk woord en een cadeau dat de gezamenlijke opbouw van de KvK-organisatie symboliseerde. Dat hij bij deze gelegenheid zelf ook werd toegesproken, verraste hem. De toekenning van de KvK-onderscheiding wegens bijzondere verdiensten ervaart hij als bijzonder eervol.
Binnenkort zal zijn portret worden toegevoegd aan de eregalerij.
Provincie:
Tag(s):