woensdag, 24. oktober 2007 - 19:59

Kwaliteit vervoer voorop bij gunning Deeltaxi

Tilburg

De uitvoering van de deeltaxi in de regio Midden-Brabant blijft in elk geval tot 1 januari 2010 in handen van Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN). Dit is de uitkomst van een Europese openbare aanbesteding van het regiotaxi-systeem in Midden-Brabant. Het college van Tilburg is opgetreden als aanbestedende overheid. Zij heeft dit gunningbesluit mede
genomen namens de andere betrokken partijen, namelijk de provincie Noord-Brabant, en de regiogemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk.

De omvang van het vervoeraanbod blijft hetzelfde. Wel zijn in het bestek strenge eisen opgenomen ten aanzien van milieu, ritregistratie en de kwaliteit van uitvoering van het vervoer. Deze strenge eisen komen voort uit een periode waarbij het vervoer met de deeltaxi in Midden-Brabant in kwalitatief opzicht beneden de maat presteerde.

Tijdens de aanbestedingsprocedure bleek PZN het enige vervoerbedrijf te zijn die een offerte heeft ingediend. Het nieuwe conctract met PZN heeft in eerste instantie een looptijd van twee jaar. Er is een optie tot verlenging van maximaal tweemaal een jaar.

De prijs die de gemeenten en provincie gaan betalen voor het deeltaxivervoer zal bij het nieuwe vervoerscontract aanzienlijk stijgen. De kosten stijgen mede door de hogere kwaliteitseisen met zo´n 30% ten opzichte van het huidige vervoerscontract. Wethouder Aarts: "Dat lijkt veel, maar de dienstverlening krijgt hiermee een flinke impuls. Dit legt
uiteraard wel een verplichting bij de vervoerder PZN en daar zullen we op toezien."
Provincie:
Tag(s):