donderdag, 29. maart 2007 - 16:18

Kwart ambtenaren Weert heeft last van ongewenste omgangsvormen

Weert

Ruim een kwart (27%) van de gemeenteambtenaren in Weert heeft last van ongewenste omgangsvormen. Leidinggevenden worden hierbij vaak genoemd als veroorzaker. Dit blijkt uit een onderzoek door het Bureau Bezemer & Kuiper uit Rotterdam naar de omgangscultuur binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Weert.

‘Niet serieus genomen worden’, ‘negeren/buitensluiten’ en ‘tegenwerking vanwege kritische houding’ scoren met name hoog bij ‘last van afdelingshoofden/directeuren’. ‘Roddelen’ scoort vooral hoog ‘door collega’s van de eigen afdeling’. In het onderzoek gaf niemand van de ondervraagden aan dat hij/zij last heeft gehad van fysieke agressie, van discriminatie op grond van sekse of op grond van homoseksualiteit.

Aanleiding voor het onderzoek is het Tevredenheidsonderzoek onder het personeel van de gemeente Weert. De rapportage daarvan leverde signalen op voor een nader onderzoek naar de omgangsvormen onder het personeel. Die signalen bleken ook uit de verslaglegging van de vertrouwenspersonen voor ongewenste omgangsvormen.

Het feit dat gedragingen als ongewenst worden ervaren, is voor burgemeester en wethouders samen met de ambtelijke organisatie reden zonder enig voorbehoud de problematiek aan te pakken. Zo zullen er onder meer een aantal vertrouwenspersonen worden aangesteld en zal hoog in de organisatie een aanspreekpunt worden benoemd.
Provincie:
Tag(s):