dinsdag, 13. november 2007 - 11:27

Lage inkomens krijgen extraatje

Groningen

Om de maatschappelijke deelname van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een minimuminkomen te ondersteunen trekt het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen ook dit jaar extra geld uit. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een inkomen tot 115 procent van het sociaal minimum komen evenals in 2005 en 2006 in aanmerking voor een extra financiële bijdrage.

Dit jaar bedraagt de bijdrage 250 euro. Om overbodige ambtelijke rompslomp te vermijden ontvangt iedereen die afgelopen jaar voor de regeling in aanmerking kwam, dit jaar automatisch 250 euro op zijn/haar bank- of gironummer. Dat gebeurt nog dit jaar: mensen die eerder een bijdrage ontvingen, kunnen de 250 euro in december 2007 tegemoet zien.

Het college trekt voor de financiële ondersteuning 1,25 miljoen euro uit. Door middel van advertenties in de huis-aan-huisbladen brengt de gemeente Groningen de éénmalige regeling onder de aandacht van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die niet eerder een vergoeding hebben ontvangen. Deze laatste groep kan vanaf 1 december 2007 tot 1 juli 2008 een aanvraag indienen.
Provincie:
Tag(s):