maandag, 3. december 2007 - 12:17

Landelijke kilometerprijs begint in Amsterdam

Amsterdam

De invoering van de landelijke kilometerprijs begint met een spitsheffing in de regio Amsterdam. Dit maakte minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat op vrijdag 30 november bekend.

Amsterdam steunt het voorstel om een kilometerheffing in te voeren gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken waarbij gelijktijdig de belasting op het bezit van de auto wordt verlaagd. Registratie gaat via satelliettechniek. In 2011 wordt gestart met een kilometerheffing voor vrachtwagens en een jaar later voor personenauto’s. Omdat de regio Amsterdam voorop loopt, is met het Rijk afgesproken dat een nader uit te werken pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen wordt samengesteld.

Op weg naar de invoering van de kilometerprijs zullen vanaf 2008 projecten worden uitgevoerd waarvoor een budget van 100 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Hiervan zal een substantieel deel naar de regio Amsterdam gaan, omdat daar een groot aantal projecten gaat plaatsvinden. Deze projecten moeten een impuls geven aan innovatie en marktparticipatie bij de invoering van de landelijke kilometerprijs.

Minister Eurlings wil samen met wethouder Herrema voorafgaand aan de introductie van de kilometerprijs het bedrijfsleven in de regio Amsterdam stimuleren om in een gezamenlijk convenant af te spreken minder werknemers in de spits te laten rijden.

Ook zal verkend worden of andere instrumenten mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een OV-abonnement voor twee dagen per week, met als doel de reizigers te stimuleren verschillende vervoervormen te gebruiken.
Provincie:
Tag(s):