woensdag, 4. april 2007 - 15:22

Leek zegt ja tegen nieuwe vorm muziekonderwijs

Leek

De gemeente Leek staat positief tegenover de voorstellen van het bestuur van de Muziekschool Westerkwartier om te komen tot een andere organisatievorm van het muziekonderwijs in het Westerkwartier. Dit bleek maandagavond bij de behandeling van de voorstellen in de vergadering van de raadscommissie Welzijn.

De commissie adviseert de gemeenteraad de gemeenschappelijke regeling, waarin nu de Muziekschool is ondergebracht, op te heffen en het college op te dragen de nieuwe organisatievorm verder uit te werken. Kern van deze nieuwe structuur is dat de huidige docenten van de school zich als zelfstandige ondernemers zullen verenigen in een coöperatieve vereniging, die ondersteuning zal krijgen van een Facilitaire Organisatie, die door de gemeenten zal worden gefinancierd. De CDA-fractie kwam op dit punt nog niet tot een positief advies.

De verwachting is dat deze nieuwe organisatievorm flexibeler op de vraag naar muziekonderwijs kan inspelen en er toe zal bijdragen dat, door lagere kosten van overhead, met het budget dat nu voor muziekonderwijs beschikbaar is meer lessen kunnen worden gegeven. De raadscommissie heeft het college mee gegeven om deze extra ruimte met name in te zetten voor muziekactiviteiten in het basisonderwijs. Maandag 23 april a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.
Provincie:
Tag(s):