donderdag, 26. april 2007 - 11:37

Leerlingen Koepelschool te gast in Gemeentehuis

Ede

Leerlingen van groep 8 van de Koepelschool in Ede waren woensdagmorgen te gast in het gemeentehuis van Ede. Op initiatief van de leerkrachten werd samen met raadslid Pieter Plug (ChristenUnie) een ochtendsessie georganiseerd waarin de kinderen uit groep 8 werden geïnformeerd over en met het werk van het gemeentebestuur.

Burgermeester R. C. Robbertsen verwelkomde de kinderen in de raadszaal en gaf aan gelukkig te zijn met het initiatief. Het is goed als kinderen al in een vroeg stadium kennis nemen van het bestuur van de gemeente. Op dit moment wordt in Ede ook gekeken of we een jeugdgemeenteraad kunnen invoeren. Het is belangrijk dat ook jongeren betrokken zijn bij het wel en wee van de gemeente.

Na een videopresentatie over de gemeenteraad konden de leerlingen zelf aan de slag. Raadslid Plug informeerde de leerlingen over het werk dat gedaan wordt door ambtenaren, het dagelijks bestuur van de gemeente (college van burgemeester en wethouders) en de controlerende en initiatiefnemende rol van de gemeenteraad.

De leerlingen konden tijdens deze informatieronde zelf aan de slag als een echt gemeenteraadslid. Vanuit de plaatsen waar normaal de raadsleden zitten konden de leerlingen via de microfoon vragen stellen en reacties geven op wat er achter het spreekgestoelte werd gezegd en gevraagd.

Alhoewel het voor veel leerlingen wennen was door handopsteken aan te geven het woord te willen voeren en daarna de microfoon te bedienen en te spreken werd het een leuke en leerzame ochtend. Uit een korte opdracht werd duidelijk dat de leerlingen van groep 8 over het algemeen positief staan tegenover het invoeren van een jeugdgemeenteraad, die zich als het aan de leerlingen van de Koepelschool ligt zal moeten inzetten voor voldoende sportvoorzieningen, veiligheid op straat en mogelijkheden om in de buurt te kunnen spelen.

Deze les over het gemeentebestuur werd door de Koepelschool georganiseerd als onderdeel van het project over Nederland. Eerder deze week waren de leerlingen van de Koepelschool te gast in het Gelders Provinciehuis en werd een bezoek gebracht aan de Rechtbank in Arnhem. Ook is een rechter op school komen vertellen over zijn werk.
Provincie:
Tag(s):