woensdag, 28. november 2007 - 18:22

Leerplichtige jongeren sneller en vaker gewaarschuwd

Epe

Het aantal meldingen van schoolverzuim in de gemeente Epe is in het schooljaar 2006-2007 licht gestegen, dit komt door de tijdige en goed onderbouwde meldingen van de scholen. Deze meldingen staan vermeld in het leerplichtverslag 2006-2007.

In het verslag wordt onder andere aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters en het terugdringen van het schoolverzuim.

Bij 2.3% van de ruim 4700 leerplichtige jongeren in de gemeente Epe (5-17 jaar) was er afgelopen schooljaar sprake van verzuim of dreigend voortijdig schoolverlaten. In het schooljaar 2005-2006 lag dit percentage op 1.9 %.

Per gemelde leerling moest de leerplichtconsulent van de gemeente Epe wel vaker in actie komen. Door de tijdige en goed onderbouwde meldingen van de scholen laat het aantal officiële waarschuwingen een meer dan verdubbeling zien naar 48 ten opzichte van 22 in het schooljaar 2005-2006.

Uit het leerplichtverslag blijkt ook dat de leerplichtambtenaar in iets meer gevallen (113 ten opzichte van 92 het schooljaar daarvoor) een bemiddelende rol heeft gekregen bij probleemsituaties op scholen. Het gaat dan vaak om complexe problemen waar veel tijd per melding voor nodig is.

De inspanningen hebben meestal wel als resultaat dat de leerling de schoolloopbaan vervolgt, al is dat in sommige gevallen op een andere school. Op deze manier wordt het risico op werkloosheid verkleind.
Overigens doorloopt veruit het grootste deel van de leerplichtige jongeren hun schoolloopbaan zonder schoolverzuim of andere problemen.
Provincie:
Tag(s):