dinsdag, 6. maart 2007 - 10:51

Leerstoel voor Robert Noortman

Maastricht

De Universiteit Maastricht stelde 5 maart de Robert Noortman Leerstoel in aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Robert Noortman, de succesvolle Maastrichtse ondernemer en mede-initiatiefnemer van de TEFAF te Maastricht, overleed in januari jl. De Universiteit Maastricht wil zijn ondernemende gedachtegoed graag behouden.

Met deze leerstoel willen ze een bijdrage leveren aan het stimuleren en cultiveren van (internationaal) ondernemerschap onder studenten en onderzoekers binnen en buiten de universiteit. De leerstoel vormt mede de basis voor het Maastrichtse Center of Entrepreneurship.

Het bedrijfsleven en de samenleving verwachten in toenemende mate dat universitair afgestudeerden ook ondernemers zijn. Universiteit Maastricht Business School heeft het initiatief genomen voor de start van het nieuwe Center of Entrepreneurship dit voorjaar. Het moet uitgroeien tot een multidisciplinair expertise- en activiteitencentrum op het gebied van ondernemerschap voor studenten, onderzoekers en startende bedrijven.

Het geldt mede als antwoord op wat een van de grootste zwaktes is van het Nederlandse ondernemerschapklimaat, namelijk de overdracht van kennis vanuit kennisinstellingen naar bedrijven.

Binnen tien jaar wil het center uitgroeien tot een internationaal erkend instituut voor onderzoek en onderwijs op het gebied van kennisintensief ondernemerschap.

Het liefst zou daarbij ook gebruik zijn gemaakt van de kennis en inzichten van de onlangs overleden Maastrichtse ondernemer Robert Noortman. Hij stond symbool voor creativiteit, internationaal ondernemerschap en leiderschap. Zijn ondernemende gedachtegoed wil de Universiteit Maastricht graag behouden.

Als eerbetoon aan zijn “kunst van ondernemen�, heeft de universiteit besloten Noortmans naam aan de bijzondere leerstoel ondernemerschap te verbinden. Medio dit jaar hoopt de UM de eerste leerstoelhouder te benoemen.

De financiële middelen voor het Center of Entrepreneurship en de leerstoel zijn door donateurs bijeengebracht en worden ondergebracht in het “Fonds Robert Noortman Leerstoel� bij het Universiteitsfonds Limburg/swol.

Op 5 maart, de geboortedag van Noortman werd het Fonds Robert Noortman leerstoel officieel gevestigd. Ook zijn er plannen om met ingang van 2008 jaarlijks een internationaal aansprekende Robert Noortman Lecture of lezing te organiseren tijdens de TEFAF in Maart.
Provincie:
Tag(s):