vrijdag, 26. januari 2007 - 10:59

Lelystad gaat ganzen verhuizen

Lelystad

De aanwezige groep ganzen in de havenkom in Lelystad wordt door nogal wat bewoners als problematisch ervaren. De overlast voor de omwonenden bestaat o.a. uit geluidsoverlast, opdringerigheid en uitwerpselen. Een aantal andere buurtbewoners stelt hun aanwezigheid wel op prijs. Naar aanleiding van regelmatig terugkerende vragen en klachten heeft de gemeente, in overleg met de Dierenbescherming Flevoland, besloten een aantal ganzen te verhuizen.

In de Havenkom in Boswijk zit een dertigtal ganzen. Ten opzichte van 2005 is het aantal meer dan verdubbeld en de gemeente Lelystad gaat er vanuit dat het aantal, na broedseizoen 2007, gegroeid zal zijn tot 60 á 80 dieren.

De ganzen worden herplaatst elders in Lelystad namenlijk de waterpartij bij Val van Urk en de waterpartij tussen Buitenplaats en Langevelderslag en bij een buurgemeente. Er wordt een professioneel vangbedrijf ingeschakeld om zoveel mogelijk stress bij de dieren te voorkomen.

Verder zullen vrijwilligers van de Dierenbescherming tijdens het komende broedseizoen de eieren schudden zodat het aantal dieren, behoudens het aanvliegen van buitenaf, niet zal toenemen. Wanneer de verhuizing precies zal plaastvinden kan de gemeente nu nog niet zeggen.
Provincie:
Tag(s):