donderdag, 11. januari 2007 - 20:59

Lelystad heeft nu buurtnetwerken in alle wijken

Lelystad

Op dinsdag 16 januari wordt om 16.00 uur de startbijeenkomst gehouden voor buurtnetwerk 12– voor noord-west en zuid-west. Deze startbijeenkomst wordt gehouden in wijkpost de Bolder, Schouw 16-41. Namens het gemeentebestuur zal wethouder Albert Kok aanwezig zijn. In een vijftal wijken zijn al buurtnetwerken actief. Door deze laatste toevoeging zijn buurtnetwerken actief in alle wijken van Lelystad.

Het doel van de buurtnetwerken 12- is het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen van kinderen van 0-12 jaar en het zo vroeg mogelijk bieden van hulp, ondersteuning en voorlichting en het afstemmen van hulp.

In elk buurtnetwerk 12- werken de volgende mensen samen: de wijkagent, peuterspeelzaalleiders, intern begeleiders van de basisscholen, consultatiebureauverpleegkundige, schoolverpleegkundige en maatschappelijk werk. Het overleg wordt voorgezeten door de coordinator buurtnetwerken 12- die werkzaam is bij de stichting 3D.
Provincie:
Tag(s):