dinsdag, 3. april 2007 - 15:33

Leraar niet vervolgd voor ontucht

Den Haag

Het OM heeft besloten geen strafvervolging in te stellen tegen een leraar van het Haags Montessori Lyceum in Den Haag. Tegen de man was in januari van dit jaar aangifte gedaan omdat hij een relatie zou hebben met een leerlinge.

Uit het onderzoek is gebleken dat de leraar zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, namelijk het plegen van ontucht met een minderjarige die aan zijn zorg was toevertrouwd. Het OM ziet niettemin af van vervolging.

De belangrijkste reden is dat er sprake is van een relatie die op beider initiatief tot op heden voortduurt. Toen de relatie begon was deze volgens de wet ongelijkwaardig. Thans is dat niet meer het geval, omdat de ex-scholiere inmiddels meerderjarig is. Rondom deze zaak is reeds veel publiciteit geweest met nadelige gevolgen voor de leraar. De man is op non-actief gesteld en vervolgens ontslagen. Hij zal zeer waarschijnlijk niet meer als leraar werkzaam kunnen zijn.

Deze omstandigheden bepalen de uitzonderlijke afdoening van deze zaak. In beginsel worden leraren die een seksuele relatie met een leerling onder de 18 jaar aangaan zeker vervolgd.
Provincie:
Tag(s):