woensdag, 21. februari 2007 - 7:11

Leveranciers stralings-machines weten te weinig van de risico's

Den Haag

Bedrijven die zich bezighouden met het leveren, plaatsen en onderhouden van apparaten die straling uitzenden zijn niet goed op de hoogte van de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt.

Daardoor kunnen ze de eigen werknemers en de personen die zich tijdens de werkzaamheden in de omgeving bevinden,niet maximaal beschermen tegen stralingsgevaar.

Het gaat om straling van röntgenapparaten die bijvoorbeeld geleverd worden aan ziekenhuizen, veeartsen en tandartsen, en aan de luchthaven voor bagagecontroles of voor het contoleren van de kwaliteit van producten. Bij een controle van de Arbeidsinspectie had driekwart van de leveranciers geen risicoanalyse opgesteld. Daarin moet onder andere staan bij welke handelingen er straling vrijkomt en hoe hoog de dosis is.

Van de 60 bedrijven die actief zijn op de markt heeft de Arbeidsinspectie vorig jaar bijna de helft van deze ondernemingen (26 stuks) geïnspecteerd. Bij 24 bedrijven (92 procent) is een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld voor in totaal 56 overtredingen. Bij 77 procent was er iets mis met de risicoanalyse. Achttien keer had het bedrijf geen analyse, twee keer was de analyse niet volledig. Hoewel het ontbreken van een analyse niet per se betekent dat de bedrijven onveilig werken, is een analyse wèl nodig om structureel beleid te maken om zo veilig mogelijk te kunnen werken.

De overtreders bleken niet goed op de hoogte van hun verplichtingen als het gaat om handelingen met röntgentoestellen. Ook bleken bedrijven vaak niet te weten dat ze voor het opslaan van röntgentoestellen (bijvoorbeeld voor de verkoop) een meldingsplicht hebben.

Naar schatting houden 300 werknemers en 60 bedrijven zich bezig met het leveren, plaatsen en onderhouden van röntgenapparaten die ioniserende straling uitzenden. Of de werknemers veel of weinig risico lopen om blootgesteld te worden aan straling is afhankelijk van het soort apparatuur waarmee ze werken. Bij onderhoud van bestralingsapparatuur en CT-scans is het risico groter dan bij eenvoudiger apparaten voor bijvoorbeeld de tandheelkunde.

De Arbeidsinspectie wil met de brancheorganisaties afspraken maken over het verbeteren van de voorlichting aan de bedrijven. Ondernemers moeten beter op de hoogte worden gebracht van hun wettelijke verplichtingen en het nut van veilig werken met stralingsapparatuur. Veel bedrijven denken onterecht dat de gezondheidsrisico’s klein zijn.
Provincie:
Tag(s):