zaterdag, 3. februari 2007 - 21:25

Leveste nieuwe naam voor grootste zorggroep in Drenthe

Regio

Onder de naam Leveste gaat Zorggroep Suydevelt een nieuwe fase in met een andere naam en een daarbij passende huisstijl. Een andere naam, omdat de oude naam en huisstijl als weinig onderscheidend en herkenbaar werden ervaren.

De afgelopen twee jaar is daarom hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe naam en een nieuw logo. Uitgangspunten daarbij waren herkenbaarheid van de organisatie als geheel met daaraan gekoppeld nadrukkelijk de eigen identiteit van de verschillende locaties.

Dit heeft geresulteerd in de keuze voor de naam Leveste, een samentrekking van leven en veste (versterkte en beschermde plaats). Leveste, een naam die bij uitstek is toegesneden op onze organisatie en haar doelgroepen en doelstellingen.

Het beeldmerk en de daarin gebruikte tinten blauw staan symbool voor de betrouwbare ketenzorg die wij als grote zorgorganisatie onze clienten kunnen bieden. Door met één gezicht naar buiten te treden maken wij die ketenzorg ook voor iedereen zichtbaar en herkenbaar.
Provincie:
Tag(s):