woensdag, 25. april 2007 - 15:09

Lichte stijging verkeersdoden in Limburg

Weert

Het aantal dodelijke verkeersongevallen in Limburg is gedaald van 52 in 2005 naar 48 in 2006. Het aantal dodelijke slachtoffers is gestegen van 53 in 2005 naar 54 in 2006. Limburg zit daarmee ruim onder de door het Rijk opgelegde doelstelling van maximaal 59 dodelijke verkeersdoden in 2010. Dit maakte Mat Vestjens vandaag op scholengemeenschap Philips van Horne in Weert bekend.

De Provincie Limburg streeft naar een maximum aantal verkeersdoden van 50 in 2010. De sterk dalende cijfers in de voorbije jaren gaven hiertoe aanleiding. Deze bijstelling van de ambities past in het streven van de Provincie Limburg - en daarmee ook in dat van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) - om van Limburg de meest verkeersveilige provincie van Nederland te maken.

Het aantal gewonden in het Limburgse verkeer laat in 2006 een lichte stijging zien: 577 tegen 562 in het voorgaande jaar. Landelijke is bepaald dat het aantal gewonden dat in het verkeer valt in 2010 moet zijn teruggebracht tot 740. Ook deze doelstelling is dus al ruimschoots gehaald. Limburg heeft haar ambitie ook op dit punt bijgesteld en wil dat er in 2010 niet meer dan 450 gewonden vallen in het verkeer. De gepresenteerde cijfers over 2006 laten zien dat de doelstelling voor 2010 haalbaar is.
Uit diverse bestaande analyses blijkt dat twee soorten weggebruikers de Limburgse beleidsmakers extra zorgen baren. Dat zijn de jonge automobilisten en de fietsers. De eerste groep is redelijk vaak betrokken bij eenzijdige ongevallen, vaak in de avonduren. De tweede groep blijft bijzonder kwetsbare in het verkeer.

Deze twee groepen worden de komende periode aangepakt door het ROVL in samenwerking met haar partners. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor de gemeenten en hun verkeerscoördinatoren. Het ROVL wil via diverse acties inzetten op gedragsbeïnvloeding van andere categorieën verkeersdeelnemers. Leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs vormen een belangrijke doelgroep. Ook is er extra aandacht voor de inmiddels bekende verkeersgevaarlijke plekken in de provincie. Dit alles vindt plaats in combinatie met handhavingacties door de politie. Verder zal het ROVL aanhaken bij de landelijke campagne “Daar kun je mee thuis komen!�.

Voor Mat Vestjens was de presentatie van de cijfers zijn laatste optreden als voorzitter van het ROVL. Na diverse korte speeches werd Vestjens in zijn dienstauto vervoerd naar het Morregat voor een lunch onder begeleiding van politie en een groep wielrenners van Pro Tour Limburg
Provincie:
Tag(s):