dinsdag, 12. juni 2007 - 13:37

Licom gaat 250 mensen re-integreren

Kerkrade

Licom gaat voor de gemeente Kerkrade maximaal 250 personen met een bijstandsuitkering helpen bij hun reïntegratietraject. Licom heeft hiervoor met de gemeente een overeenkomst getekend, zo meldt de Kerkraadse gemeente.

Licom heeft een afdeling Re-integratie die onder andere belast is met het bemiddelen van bijstandsklanten op verzoek van de gemeente. Sinds 2005 verzorgt Licom Re-integratie al met succes activerings- en diagnostiseringstrajecten voor Kerkrade. Vanuit deze expertise heeft Kerkrade samen met Licom een nieuw contract opgesteld.

Licom zal van de klanten die de gemeente selecteert, nagaan wat de eventuele belemmeringen zijn, deze belemmeringen wegnemen en omzetten in kansen en vervolgens de klant zodanig activeren dat een reguliere baan mogelijk wordt. Het betreft hier mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De duur van het re-integratietraject voor elke klant is maximaal 12 maanden.

Licom ontwikkelt in het kader van de afspraak projecten waarin de deelnemers de nodige werkervaring kunnen opdoen. Vanuit deze werkervaring probeert Licom dan regulier werk voor deze klanten te vinden. Voorbeelden van werkervaringsplekken zijn onder andere de Botanische tuin, Licom Schoonmaak, Groen, Businesspost Licom, kinderopvang/peuterspeelzaal enz. Bij aanmelding door de gemeente beoordeelt Licom welk project het beste bij de betreffende klant past.
Provincie:
Tag(s):