dinsdag, 27. februari 2007 - 9:39

Liever stemcomputer dan rood potlood

Amstelveen

De kiezers in Nederland hebben vertrouwen in de stemcomputer. Ze vinden dit de meest betrouwbare methode om te stemmen. De meeste zwevende kiezers hebben bij de laatste verkiezingen uiteindelijk toch op een van de grote partijen gestemd.

Over een legalisering van illegalen, ook al wonen ze al lange tijd in Nederland, zijn kiezers verdeeld. De helft is voor, de helft tegen. Slechts een minderheid van de kiezers wil de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Ook het idee om ouderen met een goed pensioen te laten meebetalen aan de AOW haalt geen meerderheid. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) dat het CBS en de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) rond de Tweede Kamerverkiezingen hebben uitgevoerd.

Veel vertrouwen in stemcomputer

Bijna alle kiezers hebben vertrouwen in de stemcomputer. Bovendien vinden meer kiezers het stemmen met de stemcomputer betrouwbaarder dan met het potlood. Alternatieve vormen van stemmen, zoals per telefoon, via internet of per post, zijn niet erg populair. Slechts een minderheid van de kiezers heeft vertrouwen in deze stemprocedures.

Een krappe meerderheid van de kiezers wil het liefst met de stemcomputer de stem uitbrengen. Voor het rode potlood kiest 13 procent, terwijl 31 procent geen voorkeur heeft.

Vooral grote partijen halen zwevende kiezers binnen

Bijna alle kiezers die van plan waren om op het CDA en de CU te stemmen, hebben dat bij de verkiezingen van de Tweede Kamer ook gedaan. Bij de PvdA, de VVD, Groenlinks, SP en PvdV bleven ongeveer acht van de tien potentiële kiezers bij hun eerdere keuze.

Van de kiezers die van plan waren op de PvdA te stemmen, heeft 10 procent SP gestemd. Omgekeerd heeft eveneens 10 procent van de kiezers met een stemintentie voor de SP alsnog op de PvdA gestemd. De meeste zwevende kiezers stemden uiteindelijk op een grote partij. CDA, PvdA en SP haalden elk ongeveer 20 procent van de zwevende kiezers binnen.

Kiezers verdeeld over legalisering illegalen

De helft van alle kiezers wenst een legalisering voor illegalen die al langere tijd in Nederland wonen. De overige kiezers zijn tegen. Ook van de CDA-achterban is de helft voor legalisering. Onder de kiezers op de CU en de PvdA liggen die percentages op respectievelijk 58 en 64 procent.

Het meest uitgesproken is de achterban van de Partij voor de Vrijheid. Ruim driekwart is tegen legalisering van illegalen. Ook van de VVD-stemmers is een ruime meerderheid tegen.

Een minderheid wil hypotheekrenteaftrek afschaffen

Slechts 18 procent van de kiezers wil de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Van de CDA-kiezers is 12 procent voor afschaffing. Onder de stemmers op de PvdA en de CU ligt dat percentage hoger, respectievelijk 22 en 19 procent.

Van de kiezers vindt 39 procent dat ouderen met een goed
pensioen moeten meebetalen aan de AOW. Ook op dit punt is er weinig verschil tussen de achterban van de PvdA en die van de CU. Iets meer dan de helft van de aanhangers van deze partijen kiest voor een bijdrage van ‘rijkere’ ouderen aan de oudedagsvoorziening. Bij het CDA is dat een derde.

Voorzieningen handhaven

Van de meeste politieke partijen is de achterban in meerderheid voor het handhaven van sociale voorzieningen. Slechts 22 procent van het electoraat kiest voor het verlagen van de belasting ten koste van het niveau van voorzieningen. Tussen de stemmers op het CDA, de PvdA, de CU, de VVD en de SP zijn er weinig verschillen in deze kwestie.
Categorie:
Tag(s):