woensdag, 7. maart 2007 - 22:58

Limburgs Atletiekplan voor versterking atletieksport

Maastricht

Afgelopen maandag is in Maastricht het Limburgse Atletiekplan gepresenteerd aan Odile Wolfs gedeputeerde van Sport bij de provincie Limburg. Het Limburgs Atletiekplan is een plan van aanpak dat de positie van de Limburgse atletiekverenigingen en –stichtingen moet versterken. Het doel is dat meer Limburgers gaan sporten en dat atletiektalenten de kans krijgen zich te ontplooien.

De betrokken partijen streven er naar om meer Limburgse deelnemers op grote internationale toernooien te laten schitteren. Het Limburgse Atletiekplan is uniek in Nederland en wordt door de Atletiekunie gezien als een pilot-project voor heel Nederland.

Ter versterking van de Limburgse atletiek streven de betrokken partijen naar meer samenwerking, deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling. Dit vooral op onderdelen als sportstimulering, talentontwikkeling, (top)sportevenementen en vrijwilligerswerving.

Dit alles moet tot resultaat hebben dat meer mensen in aanraking komen met de atletieksport en het makkelijker wordt om talent te scouten en te begeleiden. Via die weg kan het aantal Limburgse deelnemers aan grote internationale toernooien toenemen. De betrokken partijen zijn verder van mening dat successen aan de top een stimulans vormen voor de breedte sport.
Provincie:
Tag(s):