zaterdag, 9. juni 2007 - 10:40

Limburgse Afvalsamenwerking valt goedkoper uit

Weert

De Limburgse afvalsamenwerking levert de gemeenten niet alleen financieel voordeel op door lagere verwerkingskosten voor restafval en gft (circa 10 miljoen per jaar), maar pakt ook goedkoper uit dan gepland.

Dat de gezamenlijke Europese aanbesteding van de eindverwerking van restafval en GFT vanaf 2009 circa 10 miljoen per jaar goedkoper wordt moet gezien worden als het tweede grote succes van de Limburgse samenwerking, nadat eerder een bevriezing van de verwerkingstarieven voor 2006 en 2007 werd bereikt.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg hebben de leden ingestemd met het bestuursvoorstel om in 2007 totaal € 132.000,- terug te geven aan de 36 deelnemende Limburgse gemeenten. Daarnaast hebben de leden besloten om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de vereniging in ieder geval met € 50.000,- te verlagen vanaf 2008. In de komende jaren wordt bekeken of er zelfs een grotere verlaging in zit.

De oorzaak van de lagere kosten is gelegen in de goede beheersing van de kosten van externe begeleiding en juridische zaken in het kader van de aanbesteding. Ook is de ambtelijke inbreng van een aantal gemeenten in het proces van de aanbesteding niet doorberekend.
Provincie:
Tag(s):