vrijdag, 1. juni 2007 - 19:05

Loop jij wapenvrij? is een proef voor Castricum

Castricum

Ouders van leerlingen van een drietal scholen in Castricum zijn afgelopen week ingelicht over de deelname van de gemeente aan een proef van een nieuwe voorlichtingscampagne. 'Loop jij wapenvrij?' moet jongeren bewust maken over het feit dat geweld geen manier is omproblemen op te lossen.

Het gaat om leerlingen van het Bonhoeffer College, Jac. P. Thijsse College en het Clusius College waarvan de ouders via een brief geïnformeerd zijn over een proef van de voorlichtingscampagne ‘Loop jij wapenvrij?’. Tussen maandag 4 juni en zondag 18 juni nemen de scholen en een groot aantal cafés in de gemeente deel aan deze campagne. Het doel is om jongeren bewust te maken dat geweld niet de manier is om problemen op te lossen. Om die reden is wapenbezit niet nodig.

De campagne is een initiatief van het Ministerie van Justitie. Op basis van de ervaringen van de proefcampagne in Den Haag, Tilburg, Cuijk en Castricum volgt in het najaar van 2007 de landelijke bewustwordingscampagne. In nauw overleg met gemeenten, politie, scholen en horecabedrijven bereidt het Ministerie van Justitie de proef voor.

De selectie van de proefgemeenten is gebaseerd op criteria zoals een redelijke geografische spreiding en onderscheid in grootte van deelnemende gemeenten. Maar vooral is gelet op een vruchtbare bodem voor samenwerking op lokaal niveau tussen gemeente, politie, scholen en horeca.

‘Onze deelname aan deze proef juich ik toe omdat het heel nauw aansluit bij het bestaande beleid binnen onze gemeente’, licht burgemeester Emmens-Knol toe. ‘Samen met de jeugd werken aan een veilige omgeving op en rond school èn tijdens het uitgaan past goed in het Convenant Veilige School en horecabeleid.

Zo hebben we samen met de politie en scholen afspraken over het voorkomen van gebruik van geweld bij conflicten. We mogen in Castricum best trots zijn op de samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en horeca’.

Loop jij wapenvrij?
In de eerste week van de campagne besteden scholen in de reguliere lessen aandacht aan het voorkomen van geweld bij het oplossen van problemen en in relatie tot het dragen van een wapen. Daarvoor maken zij gebruik van lesmateriaal van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld.

In de tweede week kunnen leerlingen anoniem wapens inleveren in speciale kluizen op de scholen en in diverse horecagelegenheden.
Provincie:
Tag(s):