zondag, 3. juni 2007 - 21:53

Lovinkhoeve in Marknesse wordt opvang buitenlandse werknemers

Marknesse

De Lovinkhoeve aan de Vollenhoverweg 12 in Marknesse mag worden gebruikt voor de opvang van buitenlandse werknemers. Dit heeft het colleege van B & W besloten. Een aanpassing van het bestemmingsplan maakt dit mogelijk. De wijziging laat zien dat het beleid van de gemeente, om nieuwe bestemmingen te geven aan bestaande agrarische bebouwing, aanslaat.

Het verzoek van de eigenaar van de ‘Lovinkhoeve’ om het bestemmingsplan te wijzigen, komt wellicht wat vreemd voor, omdat hij al geruime tijd onderdak aan buitenlandse werknemers biedt. Op het moment dat hij zijn eerste verzoek indiende, kon van de wijzigingsbevoegdheid, zoals deze nu in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2004’ is opgenomen, nog geen gebruik gemaakt worden. De toestemming voor de huisvesting kwam toen tot stand door gebruik te maken van een vrijstellingsbevoegdheid. Nu de eigenaar wil uitbreiden, is de wijziging van het bestemmingsplan alsnog nodig.

Na een verbouwing kunnen ongeveer 100 buitenlandse werknemers onderdak vinden in de ‘Lovinkhoeve’. Door schaalvergroting in de landbouw dreigt leegstand van verschillende boerderijen. De gemeente heeft daarom gezocht naar nieuwe bestemmingen voor deze gebouwen. Een van die mogelijke bestemmingen is de huisvesting van buitenlandse werknemers. De eigenaar van de ‘Lovinkhoeve’ is de eerste die van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Nu hij een verzoek voor uitbreiding van de bestaande situatie heeft aangevraagd, kan worden gesteld dat het nieuw ingezette beleid zijn vruchten begint af te werpen.
Provincie:
Tag(s):