dinsdag, 17. april 2007 - 15:47

Luchtkwaliteit actie

Amsterdam

Stadsdeel Centrum is bezorgd om de luchtkwaliteit en is daarom bezig om 25 actiepunten uit het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam uit te voeren. In 2010 moet Amsterdam voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit In het actieplan dat door de gemeenteraad is opgesteld zijn vijftig acties opgenomen.

Bij een aantal acties is het stadsdeel projectleider of initiatiefnemer. Het heeft bijvoorbeeld als één van de eersten het eigen wagenpark vernieuwd óf voorzien van roetfilters. Ook is het stadsdeel betrokken bij het opstellen van het Verkeersplan Oude Stad. Dit plan richt zich voornamelijk op beperking van het autoverkeer in de omliggende stadsdelen, maar kan wel gevolgen hebben voor het centrum.

Daarnaast wordt een studie uitgevoerd naar het goederenvervoer op het Damrak, in relatie tot de ‘knip’ in de Prins Hendrikkade. In de binnenstad worden nu al eisen gesteld aan vrachtauto’s. Dit gebied wordt mogelijk uitgebreid binnen de ring A10. Al deze voorstellen worden in het voorjaar van 2007 afgerond. Aansluitend wordt er op veel plekken in de stad over de voorstellen gediscussieerd en er wordt een stadsdebat georganiseerd. Informatie hierover volgt tegen die tijd.

Uitstoot personenvervoer en parkeren

Bij de meeste acties wordt het stadsdeel betrokken door de initiatiefnemende partij, vaak een stedelijke dienst. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar de mogelijkheid om hogere parkeertarieven te vragen voor auto’s met veel uitstoot, en onderzoek om de hoeveelheid buskilometers van lijndiensten in stedelijk gebied te beperken.

Ook wordt onderzocht of taxi’s een milieukeurmerk kunnen krijgen en of de bouw van een gezamenlijk Afval Overslagstation mogelijk is. Vermindering van de uitstoot van rondvaartboten wordt al jaren door stadsdeel Centrum gesteund.

Meer informatie

De voortgang van de uitvoering van de actiepunten werd op 11 april in de commissie Algemene Zaken van de deelraad besproken. Meer informatie over het Actieplan Luchtkwaliteit en de daarbij behorende acties vindt u op www.gezondelucht.amsterdam.nl.
Provincie:
Tag(s):