maandag, 8. januari 2007 - 16:44

Luchtkwaliteit in Weert verbeterd in 2010

Weert

De luchtkwaliteit binnen de gemeente Weert voldoet op de meeste plaatsen aan de milieunormen van het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Dat blijkt uit het luchtkwaliteitsonderzoek dat de gemeente Weert in 2006 heeft laten uitvoeren door een adviesbureau. Enkele locaties, zoals de Roermondseweg en een klein gedeelte van de Maaseikerweg, vragen de komende jaren extra aandacht van de gemeente. De luchtkwaliteit is hier minder goed door het vele autoverkeer in combinatie met de bebouwing die dicht op de weg staat.

Het doel van het onderzoek was het vaststellen van de hoeveelheid luchtvervuiling langs de wegen binnen de Weerter gemeentegrenzen in 2006 en 2010. Er is gekozen voor berekeningen bij wegen, omdat auto- en vrachtverkeer belangrijke bronnen van vervuiling zijn. Aan de hand van berekeningen is bepaald in welke mate stoffen zoals fijnstof, lood, koolstofmonoxide en stikstofoxiden in de lucht voorkomen. In hogere concentraties kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen mensen met bijvoorbeeld longziekten meer klachten krijgen door luchtvervuiling.

De hoeveelheid stoffen is vervolgens getoetst aan de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005 van de Rijksoverheid. Ook is bekeken hoe de luchtkwaliteit in 2010 zal zijn. Uit de berekeningen blijkt dat deze in 2010 veel beter zal zijn dan in 2006. Dat komt o.a. door de maatregelen van de rijksoverheid ter verbetering van de luchtkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van roetfilters voor dieselauto´s en het stimuleren van de snellere introductie van schonere vrachtwagens op de markt.

Het komende jaar zal de gemeente Weert inventariseren welke maatregelen zij kan nemen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Deze maatregelen zullen worden opgenomen in het gemeentelijke Luchtkwaliteitsplan. Bovendien wordt hierin aangegeven hoe de gemeente nieuwe knelpunten wat betreft luchtkwaliteit in de toekomst wil voorkomen.
Provincie:
Tag(s):