woensdag, 5. december 2007 - 21:37

Maastricht ontstemd over illegale kap kanstanjebomen

Maastricht

De gemeente Maastricht is kwaad op woningcorporatie Servatius, nu blijkt dat op het terrein van de toekomstige Campus in Randwyck-Noord 22 waardevolle Kastanjebomen illegaal zijn gekapt. De kapwerkzaamheden werden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van woningcorporatie Servatius.

In de verleende kapvergunning voor het bouwrijp maken van het terrein waren de gekapte Kastanjebomen uitdrukkelijk aangewezen als ‘te verplanten’ bomen. Desondanks zijn de 22 bomen vlak voor of in het weekeinde gekapt. Het gemeentebestuur eist dat de gekapte Kastanjebomen worden vervangen door gelijkwaardige exemplaren.

In het voortraject zijn de 22 waardevolle Kastanjebomen een belangrijk punt van discussie geweest. Na rapportage van een externe deskundige zijn de bomen als verplantbaar aangewezen, hetgeen zo werd vastgelegd in de definitieve vergunning voor het kappen van bomen op het bouwterrein.

De gemeente zal zich op korte termijn beraden over de ontstane juridische situatie. Nu de kap desondanks heeft plaatsgevonden wil het gemeentebestuur dat Servatius zorg draagt voor compensatie van de onterecht gekapte bomen en er nieuwe exemplaren van gelijkwaardige aard en omvang terug worden geplant. Om te voorkomen dat andere nog te verplanten bomen ook worden gekapt zal de gemeente het toezicht ter plaatse verscherpen.
Provincie:
Tag(s):