dinsdag, 11. december 2007 - 12:36

Maaswater daalt weer

Roermond

De waterstand van de Maas daalt. Op dit moment stroomt 1.200 m3/sec Maaswater bij Borgharen in Zuid-Limburg Nederland binnen. Gelet op de weersberichten neemt de afvoer de komende dagen verder af. Waterschap Peel en Maasvallei bouwt de voorbereidende maatregelen om overlast van het Maaswater te voorkomen dan ook af.

Afgelopen vrijdag startte Waterschap Peel en Maasvallei werkzaamheden om overlast van het Maaswater te voorkomen. Enkele (beek)mondingen werden afgesloten, de demontabele dijken werden klaargezet en pomplocaties ingericht. In de Springbeek in Hout-Blerick blijft de pomp nog draaien totdat het peil voldoende is gezakt. Alle andere voorzorgsmaatregelen worden vandaag of één van de komende dagen naar de ‘normale’ situatie in deze tijd van het jaar teruggebracht.

Het waterschap blijft de ontwikkelingen van het Maaswater wel nauwlettend volgen, zodat zonodig direct kan worden gereageerd om overlast te beperken wanneer het Maaswater weer stijgt.
Provincie:
Tag(s):